พระพุทธโสธร 2 หน้า 67-67 ปี 2497 ติดรางวัลที่ 3 งานศาลปกครอง

พระพุทธ ที่ประชาชนนับถือมากที่สุดในเเผ่นดิน หลวงพ่อโสธรแห่งเมืองแปดริ้วเป็น พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนแปดริ้วอย่างลึก ซึ้ง ตลอดจนชาวไทย ทั่วประเทศมาช้านาน พุทธานุภาพ และพลังบารมีจากองค์หลวงพ่อโสธรที่ได้แผ่ออกไปทั่วสารทิศ ในปี พ.ศ.2497 เป็นปีที่มีพุทธาภิเษกใหญ่มาก... เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2497 คณะกรรมการดำเนินการสร้างพระอุโบสถวัดโสธร และปรับปรุงเสนาสนะวัดโสธร มีความประสงค์ที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลรูปหลวงพ่อโสธรสำหรับตั้งบูชา และองค์เล็กสำหรับติดตัวเพื่อสมนาคุณแก่ผู้ที่บริจาคทรัพย์สมทบทุนการก่อ สร้างอุโบสถและทำพิธีพุทธภิเษก พระเครื่องพระพุทธโสธร วัดพระพุทธโสธร ที่พระอุโบสถหลวงพ่อโสธร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2497 ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกและนั่งปรกตามประเพณีนิยม ณ พระอุโบสถวัดโสธร พระเกจิอาจารย์ที่นิมนต์มาพิเศษก็คือ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี เจ้าคุณราชโมฬี วัดระฆังฯ หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ อยุธยา หลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย สุพรรณบุรี หลวงพ่อหลาย วัดราษฎร์บำรุง ชลบุรี หลวงพ่อคลื้น วัดสังโฆฯ สุพรรณ บุรี หลวงพ่อเคน วัดเขาอีโต้ ปราจีนบุรี หลวงพ่ออิ่ม วัดไผ่ล้อม จันทบุรี หลวงพ่อฮวด วัดบางกระบือ สมุทรสาคร หลวงพ่อสำเนียง วัดเวฬุวนาราม นครปฐม หลวงพ่อหอม วัดชากหมากเรไร ระยอง พระครูสังฆรักษ์ วัดสัมพันธวงศ์ กทม. พระอาจารย์อั้น วัดพระญาติการาม อยุธยา สรุปรวมได้ว่าพระบารมีขององค์หลวงพ่อ เเละเทวดาอารักขาองค์หลวงพ่อได้มาเเผ่พลังพุทธานุภาพเเละร่วมรับรู้ใน พิธีการปลุกเสกในครั้งนี้ ตราบวันนั้นถึงวันนี้ ผู้ที่บูชาองค์หลวงพ่อด้วยความยึดมั่นถือมั่น วันเวลาที่ผ่านมาคงจะเป็นเครื่องพิสูจน์เเล้วว่าบารมีขององค์หลวงพ่อโสธร สามารถคุ้มครองให้ลูกหลานหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วถึงกันตราบนานเท่า นาน


พระพุทธโสธร 2 หน้า 67-67 ปี 2497

  • Product Code: w-028
  • Availability: In Stock
  • $0.00


Tags: พระพุทธโสธร 2 หน้า 67-67 ปี 2497