กริ่งพระราช วัดธรรมมงคล เนื้อเงิน ถือว่าเป็นพระกริ่งที่หายากที่สุัดของวัดธรรมมงคล สร้างจำนวนน้อยมากแต่ศิษยานุศิษย์ของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยัค์ สิรินธฺโร) มีมากมายเหลือเกินครับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใครมีก็ย่อมห่วงแหนเป็นธรรมดาครับ


Bell Amulet Pra rach, Made from Silver Produce only hundred pieces , B.E.2535 , Master Teacher of meditation, Phra Dhammongkolyarn, Luangphor Viriyang Sirintharo (Believe that Wealth, Lucky, Fortune will be)

กริ่งพระราช วัดธรรมมงคล เนื้อเงิน Bell Amulet Pra rach, Made from Silver Produce only hundred pieces , B.E.2535 , Master Teacher of meditation, Phra Dhammongkolyarn, Luangphor Viriyang Sirintharo (Believe that Wealth, Lucky, Fortune will be)

  • Product Code: w-035
  • Availability: In Stock
  • $0.00


Tags: กริ่งพระราช วัดธรรมมงคล เนื้อเงิน Bell Amulet Pra rach, Made from Silver Produce only hundred pieces, B.E.2535, Master Teacher of meditation, Phra Dhammongkolyarn, Luangphor Viriyang Sirintharo (Believe that Wealth, Lucky, Fortune will be)