สมเด็จ วิริยังค์ รุ่นแรก ปี 2510 วัดธรรมมงคลสวยแชมป์ ติดรางวัลที่ 3 งานศาลปกครอง  สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ สำหรับหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่กงมา จิรบุญฺโญและเคยติดตามปฏิบัติใกล้ชิดหลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝั้น และพ่อแม่ครูบาจารย์อีกหลายองค์ ผลทางที่ท่านได้สร้างและก่อตั้งไว้มากมาย เช่น
1. พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
2. พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (พระพุทธรูปหยก) และพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ด้วยหยกจากแคนาดา
3. วัดไทยในแคนาดา ถึง 6 วัด
4. สถาบันพลังจิตตานุภาพและศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ เพื่อเผยแพร่หลักการทำสมาธิให้กับมวลมนุษยชาติ
นอกจากนั้นท่านยังมีเมตตาสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์และโครงการที่สำคัญต่างๆ


สมเด็จ วิริยังค์ รุ่นแรก ปี 2510 วัดธรรมมงคลสวยแชมป์ ติดรางวัลที่ 3

  • Product Code: w-067
  • Availability: In Stock
  • $0.00


Tags: สมเด็จ วิริยังค์ รุ่นแรก ปี 2510 วัดธรรมมงคลสวยแชมป์ ติดรางวัลที่ 3