พระพุทธ ชินราช พิมพ์ต้อ หลวงตามหาบัว วัดอโศการาม สร้างจำนวน 569 องค์เท่านั้น มีตอกโค๊ดที่ฐานด้านหน้าและด้านหลัง อีกทั้งใต้ฐานมีตอกโค๊ดคำว่า บัว และหมายเลขด้วย สำหรับองค์นี้หมายเลข 514 ครับ โดยรายละเอียดการสร้างมีดังนี้

ขอเชิญ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์(ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)ปีที่ 45 และพระเทพโมลี(สำรอง คุณวุฑฺโฒ)ปีที่ 7 อดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการาม ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการ ในวันที่ 24-26 เมษายน 2549

และในปีนี้ได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อรูป เหมือนบูรพาจารย์และพระสุปฏิปันโน ครั้งที่ 2 จำนวน 9 องค์ เพื่อประดิษฐานภายในพระธุตังคเจดีย์ที่กำลังปฏิสังขรณ์อยู่ด้วย

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549
07.00น. พระภิกษุ-สามเณรออกบิณฑบาตในวัด
09.15น. ทำวัตรเช้า และแสดงธรรม
13.00น. พิธีบวชชี-พราหมณี
15.00น. แสดงธรรม เจริญสมาธิ
16.00น. ทำวัตรเย็น
20.00น. สวดมนต์ แสดงธรรม เจริญสมาธิ ถึงเวลา 22.00น.

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2549
04.00น. เจริญสมาธิภาวนา
07.00น. พระภิกษุ-สามเณรออกบิณฑบาตในวัด
09.15น. ทำวัตรเช้า และแสดงธรรม
14.00น. แสดงธรรม เจริญสมาธิ
16.00น. ทำวัตรเย็น
18.00น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
20.00น. พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม แสดงธรรม เจริญสมาธิถึงเวลา 22.00น.

วันพุธที่ 26 เมษายน 2549
04.00น. เจริญสมาธิภาวนา
07.00น. พระภิกษุ-สามเณรออกบิณฑบาตในวัด
07.30น. ถวายภัตตาหารพระเถระ 10 รูป เพื่ออุทิศถวายพระสุทธิธรรมรังสีฯ และพระเทพโมลี เสร็จแล้วถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยทาน
09.15น. ทำวัตรเช้า และแสดงธรรม
13.00น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์ 4 รูป สวดรับเทศน์
14.30น. พระสงฆ์ 56 รูป สวดมาติกาบังสุกุล แม่ชีทั้งวัดสวดมาติกา
16.00น. ทำวัตรเย็น
17.30น. แสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงตามหาบัวฯ และเป็นประธานเททองหล่อรูปเหมือน
20.00น. สวดมนต์ แสดงธรรม เจริญสมาธิ ถึงเวลา 22.00น.

โดยพิธี เททองบูรพาจารย์ 9 องค์ที่วัดอโศการาม ประธานเททองคือ หลวงตามหาบัว อีกทั้งมีการเททองพระบูชาขนาดเล็กโดยใช้ฉนวนเทล้วนๆ  โดยคณาจารย์มากกว่า 100 รูป โดยมีฉนวน(ฉนวนของหลวงปู่ฝั้น+ชินราชอินโดจีน 2485+ฐานพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน+ฉนวนสำคัญอื่นๆ)อันประเมินมูลค่ามิได้ผสม อยู่ด้วย สังเกตว่าองค์ท่านจะมีสีออกทองชมพู อีกทั้งหลวง ปู่เพียร หลวงปู่ลี หลวงปู่ฟัก ได้ปลุกเสกฉนวนก่อน ถือว่าเป็นพระเครื่องหายากและทรงคุณค่าแก่การบูชาเป็นอย่างยิ่ง การสร้างชัดเจน พิธีดี เจตนาดี เรียกได้ว่าดีนอก ดีใน เลยก็ว่าได้


พระพุทธ ชินราช พิมพ์ต้อ หลวงตามหาบัว วัดอโศการาม

  • Product Code: w-047
  • Availability: In Stock
  • $0.00


Tags: พระพุทธ ชินราช พิมพ์ต้อ หลวงตามหาบัว วัดอโศการาม